BLESSUREPREVENTIE

Blessurepreventie is het totaal aan maatregelen, die je kunt nemen, om schade aan de gezondheid ten gevolge van sportbeoefening te voorkomen.

De sportmasseur kan, indien door overbelasting toch functionele of structurele afwijkingen ontstaan die op dat moment nog geen klachten veroorzaken, op basis van een goed functieonderzoek de sporter al vroegtijdig informeren en adviseren. 

Bepaalde sporten kunnen meer risico’s met zich mee brengen dan anderen. De intensiteit en het niveau waarop deze sport word bedreven evenals factoren uit de omgeving (exogene) kunnen een verhoogd risico met zich mee brengen. Ook kunnen risico factoren bij het individu zelf liggen  (endogene factoren). Bij de begeleiding moeten deze factoren op hun waarden worden geschat waarbij de belangrijkste oorzaak en het ontstaan mechanisme van bepaalde blessures de meeste aandacht moeten krijgen.

Belangrijk is wel, dat je het lichaam steeds kans geeft om zich te herstellen. Want belasting en herstel is een functionele eenheid. Bij het sporten blijkt vaak dat de belasting te hoog is en dat hierdoor blessures heel langzaam binnen sluipen.